משאיות ומסחריות
משומשות מיד ראשונה למכירה
עד 100% מימון*

משאיות משומשות
מיד ראשונה למכירה